اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲

دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://jiac.ir/fa/ ایمیل: info@jiac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۷۹۷۰۳۲۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر محل برگزاری: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://pceconf.ir ایمیل: info@pceconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcscnf.ir ایمیل: info@llcscnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctcnf.ir ایمیل: info@itctcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان:چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljcnf.ir ایمیل: info@ljcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور لهستان […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

عنوان: چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://fsacnf.ir ایمیل: info@fsacnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcnf.ir ایمیل: info@hcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور لهستان […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://medcnf.ir ایمیل: info@medcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی معماری ،عمران ,علوم زمین و محیط زیست سالم

عنوان: اولین همایش بین المللی معماری ،عمران ,علوم زمین و محیط زیست سالم سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memarconf.ir ایمیل: info@memarconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان […]