خرداد ۲۹, ۱۴۰۱

ارائه نکات کلیدی در تسریع فرآیند پذیرش و چاپ مقالات علمی و پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی

عنوان: ارائه نکات کلیدی در تسریع فرآیند پذیرش و چاپ مقالات علمی و پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / […]
خرداد ۲۹, ۱۴۰۱

دوره رویکرد های کلی یادگیری

عنوان: دوره رویکرد های کلی یادگیری عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه گیلان با همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان گیلان و […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir/ ایمیل: info@hcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://wmconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و مشارکت […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://eesconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

برگزاری بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی به میزبانی دانشگاه جرجیا در تفلیس پایتخت کشور گرجستان

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی به میزبانی دانشگاه جرجیا در تفلیس پایتخت کشور گرجستان با حضور اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی و […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

عنوان: نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://abconf.ir/ ایمیل: abconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://yarconf.ir/ ایمیل: yarconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی […]