بهمن ۱۷, ۱۴۰۲

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال

عنوان: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.amconf.ir ایمیل: iauqconf@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۵۶۲۱۲۷۹ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات […]
بهمن ۱۷, ۱۴۰۲

دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم

عنوان: دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://familyconf.ir ایمیل: iauqconf@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۵۶۲۱۲۷۹ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات محل برگزاری: خراسان جنوبی-قائنات-خیابان پروفسور للهی-جنب […]
دی ۲۹, ۱۴۰۲

نخستین همایش منطقه ای پژوهش های نوین روان شناسی سلامت

عنوان: نخستین همایش منطقه ای پژوهش های نوین روان شناسی سلامت سطح برگزاری: منطقه ای وب سایت: https://confpsy.ir/ ایمیل:  psyconfir@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۹۶۱۶۱۵۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه مبتکران شرق شاسکوه محل برگزاری: شهر قائنات […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://wmconf.ir ایمیل: info@wmconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور گرجستان […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://tcaconf.ir ایمیل: info@tcaconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور گرجستان آخرین […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

عنوان: چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://urdconf.ir ایمیل: info@urdconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://cuconf.ir ایمیل: info@cuconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور گرجستان […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری ، مامایی و مراقبت

عنوان: چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری ، مامایی و مراقبت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://nmconf.ir ایمیل: info@nmconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://pstconf.ir ایمیل: info@pstconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]