خرداد ۹, ۱۴۰۲

بیستمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: بیستمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctconf.ir ایمیل: info@itctconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
خرداد ۹, ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcsconf.ir ایمیل: info@llcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی تربیت بدنی ،سلامت و علوم ورزشی

عنوان: اولین همایش بین المللی تربیت بدنی ،سلامت و علوم ورزشی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://tarbiatbadaniconf.ir ایمیل: info@tarbiatbadaniconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر ، برق و تکنولوژی

عنوان: اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر ، برق و تکنولوژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://celconf.ir ایمیل: info@celconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی کشاورزی ، صنایع غذایی و محیط زیست

عنوان: اولین همایش بین المللی کشاورزی ، صنایع غذایی و محیط زیست سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://keshavarziconf.ir ایمیل: info@keshavarziconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی علوم تربیتی , مشاوره , روانشناسی و علوم اجتماعی

عنوان: دومین همایش بین المللی علوم تربیتی , مشاوره , روانشناسی و علوم اجتماعی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://rvnconf.ir ایمیل: info@rvnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی پژوهش در تئاتر درسی، ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی آموزش و پرورش

عنوان: نخستین همایش ملی پژوهش در تئاتر درسی، ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی آموزش و پرورش سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://jiac-org.ir ایمیل: info@jiac-org.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۷۹۷۰۳۲۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۲

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری

عنوان: اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://saenaconf.ir ایمیل: www.bahramjafarian7688@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۴۱۴۴۴۴۴۰۴۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اداره آموزش و پرورش عشایر […]
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲

نخستین همایش علمی پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی)

عنوان: نخستین همایش علمی پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی) سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://jiac.ir/fa/ ایمیل: info@jiac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۷۹۷۰۳۲۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان هرمزگان با همکاری […]