اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

عنوان: اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://art.confnashr.ir/ ایمیل:  s.saebniya@gmail.com – tsp_eng_tech_co@yahoo.com – bastehnegar.ins@gmail.com تلفن دبیرخانه:  ۰۹۱۳۸۱۲۳۶۹۶ ۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۴-۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۵-۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۶ […]
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://lae.bcnf.ir/ ایمیل: lae@bcnf.ir تلفن دبیرخانه: ٠٢١٨٨٨١۶٣٩۵ برگزارکننده […]
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید

عنوان: دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://hmconf.ir/ ایمیل: info@http://hmconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۲۸۴۲۱۸۰۱ […]
مهر ۱۵, ۱۴۰۰

پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی

عنوان: پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.humanitycong.ir/fa/ ایمیل: info@humanitycong.ir […]
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

همایش ملی پژوهش های میان رشته ای و کاربردی زبان و ادبیات

عنوان: همایش ملی پژوهش های میان رشته ای و کاربردی زبان و ادبیات سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://languageconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۶۴۲۱۰۲۴ برگزارکننده / […]
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.csda.ir/fa/ ایمیل: iran.csda@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱۵۸۴۸۶۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

عنوان: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://hd1400.ir/fa/ ایمیل: http://info@hd1400.ir تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۲۹۸۴۴۱- ۰۷۱۳۲۲۷۲۷۵۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه پیام نور […]