تیر ۳۱, ۱۴۰۲

دومین جشنواره نقالی

عنوان: دومین جشنواره نقالی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت شروع نشست: ۸ ساعت پایان نشست: ۸ محل برگزاری: موسسه […]
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

آموزش اقدام پژوهی

عنوان: آموزش اقدام پژوهی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت شروع نشست: ۲۰ ساعت پایان نشست: ۲۱ محل برگزاری: موسسه […]
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

مجموعه کارگاههای آموزشی

عنوان: مجموعه کارگاههای آموزشی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان با همکاری موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ […]
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

آموزش نقالی و مقاله نویسی

عنوان: آموزش نقالی و مقاله نویسی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان دانش آموزی بندرعباس با همکاری موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

اختتامیه نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: اختتامیه نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ساعت شروع نشست: ۲۱ […]
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱

سلسله کارگاه های نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: سلسله کارگاه های نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ساعت […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

نخستین جشنواره کیبوردزنی ایران

عنوان: نخستین جشنواره کیبوردزنی ایران عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت شروع نشست: ۱۶ ساعت پایان نشست: ۲۰ محل […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی ویژه پذیرفته شدگان در نخستیـن جشنـواره قصــه گـویـی (مبتنی بر هنـر نمـایش)

عنوان: کارگاه آموزشی ویژه پذیرفته شدگان در نخستیـن جشنـواره قصــه گـویـی (مبتنی بر هنـر نمـایش) عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

کارگاه علمی پژوهشی “جابربن حیان”

عنوان: کارگاه علمی پژوهشی “جابربن حیان” عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع:۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تاریخ پایان:۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ساعت شروع نشست: ۲۰ ساعت پایان نشست: ۲۲ […]