آبان ۲۴, ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://jiac.ir/fa ایمیل: info@jiac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۷۹۷۰۳۲۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر محل برگزاری: بندر عباس آخرین مهلت […]
مهر ۲۳, ۱۴۰۱

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

عنوان: دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: art.confnashr.ir ایمیل: bastehnegar.ins@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۰۳۱۵۹۸۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
شهریور ۱۸, ۱۴۰۱

کارگاه آشنایی با مقالــه نویسـی (ویژه دانشجویان ایران) جهـت ارتقـا رتبــه علمی و پژوهشی

عنوان: کارگاه آشنایی با مقالــه نویسـی (ویژه دانشجویان ایران) جهـت ارتقـا رتبــه علمی و پژوهشی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ […]
شهریور ۱۸, ۱۴۰۱

کارگاه علوم نوین مطالعه (تندخوانی) ویژه دانش آموزان ایران

عنوان: کارگاه علوم نوین مطالعه (تندخوانی) ویژه دانش آموزان ایران عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت شروع […]
شهریور ۱۳, ۱۴۰۱

مبـانی ایــده پــردازی در نویسندگی علمـی

عنوان: مبـانی ایــده پــردازی در نویسندگی علمـی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت شروع نشست: ۱۲ ساعت پایان […]
مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

هفتمین کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه نابینایان و کم بینایان سطح کشور

عنوان: هفتمین کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه نابینایان و کم بینایان سطح کشور عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی […]
تیر ۲۸, ۱۴۰۱

کارگاه آمــوزش مقالــه نویسـی ویژه هنرمندان ایران

عنوان: کارگاه آمــوزش مقالــه نویسـی ویژه هنرمندان ایران عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه معرفی دو فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: کارگاه معرفی دو فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرمندان تمامی رشته ها

عنوان: کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرمندان تمامی رشته ها عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر […]