خرداد ۲۹, ۱۴۰۱

ارائه نکات کلیدی در تسریع فرآیند پذیرش و چاپ مقالات علمی و پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی

عنوان: ارائه نکات کلیدی در تسریع فرآیند پذیرش و چاپ مقالات علمی و پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://eesconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://yarconf.ir/ ایمیل: yarconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

شانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست

عنوان: شانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://vconf.ir/ ایمیل: vconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و […]
خرداد ۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memconf.ir ایمیل: info@memconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با […]
خرداد ۸, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://cuconf.ir ایمیل: info@cuconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctconf.ir ایمیل: info@itctconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با […]
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی

عنوان: دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://ics2.ir/fa/ ایمیل:  info.fataei@gmail.com تلفن دبیرخانه:  ۰۴۵۳۳۲۵۰۱۵۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه علمی کاربردی […]