بهمن ۱, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://13.fsaconf.ir ایمیل: info@fsaconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://urdconf.ir ایمیل: info@urdconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
مهر ۴, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

عنوان:دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://fsacnf.ir ایمیل: info@fsacnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://urdconf.ir ایمیل: info@urdconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://fsacnf.ir ایمیل: info@Fsacnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

نهمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

عنوان: نهمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://envco.ir/ ایمیل: info@envco.ir تلفن دبیرخانه: ۶۶۱۹۱۰۰۰ (۰۲۱) برگزارکننده / برگزارکنندگان: گروه عطران محل برگزاری: تهران- […]
آذر ۲۰, ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.confmt.ir/fa/ ایمیل: info@confmt.ir تلفن دبیرخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشکده بین المللی ابن […]
آبان ۱۳, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌زیست

عنوان: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.ceemconf.ir/2022 ایمیل: eemconf@yahoo.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۱۲۲۴۹۴۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی تجن […]
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

عنوان: بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.ifstacongress28.ir/fa/ ایمیل:… تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۲۹۳۴۵۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علوم […]