خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir/ ایمیل: info@hcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://wmconf.ir/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و مشارکت […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hwconf.ir ایمیل: info@hwconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، درمان و ارتقای سلامت

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، درمان و ارتقای سلامت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcnf.ir ایمیل: info@hcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان […]
فروردین ۲۴, ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icmwmi.ir/ ایمیل: info@icmwmi.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: آکادمی بین المللی علوم […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2022)

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2022) سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icmwmi.ir/ ایمیل: info@icmwmi.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین […]
آبان ۱۱, ۱۴۰۰

نخستین جشنواره پژوهشگران برتر و منتخب شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

عنوان: نخستین جشنواره پژوهشگران برتر و منتخب شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت فناوری و مهندسی […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

عنوان: سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.ircmms.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

تعمیر تجهیزات پزشکی

عنوان: تعمیر تجهیزات پزشکی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز تاریخ شروع: ۶ شهریور ۱۴۰۰ تاریخ پایان: ۶ شهریور […]