مهر ۲۲, ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

عنوان: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icmt.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم

عنوان: چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://csc.guilan.ac.ir/ ایمیل: csc.guilan.ac.ir@gmail.com تلفن دبیرخانه:    ۰۱۳۴۲۶۸۰۳۰۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه گیلان محل برگزاری: […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.csda.ir/fa/ ایمیل: iran.csda@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱-۵۸۴-۸۶۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://fmc.bcnf.ir/index.php ایمیل: fmc@bcnf.ir تلفن دبیرخانه: ٠٢١٨٨٨١۶٣٩۵  – ۱۰ خط […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو

عنوان: اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو سطح برگزاری:ملی وب سایت: http://www.radi-detect1.ir/ ایمیل:detectionconf@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۳۴-۳۳۷۷۶۶۱۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

هفتمین دوره همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

عنوان: هفتمین دوره همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://geoc.ir/ ایمیل: info@geoc.ir تلفن دبیرخانه:  ۲۸۴۲۱۸۰۱-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اندیشکده مطالعات […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۱۴۰۰)

عنوان: ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۱۴۰۰) سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.hampa.sut.ac.ir/fa/ ایمیل: hampa@sut.ac.ir تلفن دبیرخانه:  ۳۳۴۴۴۳۱۴-۰۴۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه صنعتی سهند محل […]
شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

نهمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایران

عنوان: نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://cfis2022.bam.ac.ir/fa/ ایمیل: cfis2022@bam.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۳۴۴۴۲۱۰۵۶۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مجتمع […]