اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی تربیت بدنی ،سلامت و علوم ورزشی

عنوان: اولین همایش بین المللی تربیت بدنی ،سلامت و علوم ورزشی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://tarbiatbadaniconf.ir ایمیل: info@tarbiatbadaniconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

عنوان: اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://zistconf.ir/ ایمیل: info@zistconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت ارسال […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی مهندسی نفت ،صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی

عنوان: اولین همایش بین المللی مهندسی نفت ،صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://gasconf.ir/ ایمیل: info@gasconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل:info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

عنوان: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icmt.ir/fa/ ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم

عنوان: چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://csc.guilan.ac.ir/ ایمیل: csc.guilan.ac.ir@gmail.com تلفن دبیرخانه:    ۰۱۳۴۲۶۸۰۳۰۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه گیلان محل برگزاری: […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.csda.ir/fa/ ایمیل: iran.csda@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱-۵۸۴-۸۶۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://fmc.bcnf.ir/index.php ایمیل: fmc@bcnf.ir تلفن دبیرخانه: ٠٢١٨٨٨١۶٣٩۵  – ۱۰ خط […]
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو

عنوان: اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو سطح برگزاری:ملی وب سایت: http://www.radi-detect1.ir/ ایمیل:detectionconf@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۳۴-۳۳۷۷۶۶۱۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]