شهریور ۸, ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی در افق ۱۴۲۰

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی در افق ۱۴۲۰ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hu1420.ir ایمیل: huir1420@gmail.com‬ تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۱۷۸۵۱۰۵۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: ارتام پژوهش محل […]
مرداد ۴, ۱۴۰۱

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

عنوان: کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://mcii-conf.ir ایمیل: s.saebniya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز آموزش علمی کاربردی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

عنوان: نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://abconf.ir/ ایمیل: abconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

عنوان: دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://okconf.ir/ ایمیل: okconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

عنوان: چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://hamyarconf.ir/ ایمیل: hamyarconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی […]
خرداد ۸, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://pstconf.ir ایمیل: info@pstconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با […]
خرداد ۸, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://tcaconf.ir ایمیل: info@tcaconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه بین […]
خرداد ۸, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hslconf.ir ایمیل: info@hslconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljconf.ir ایمیل: info@ljconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه […]