خرداد ۹, ۱۴۰۲

هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icpce.ir ایمیل: info@icpce.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
خرداد ۹, ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcsconf.ir ایمیل: info@llcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی علوم تربیتی , مشاوره , روانشناسی و علوم اجتماعی

عنوان: دومین همایش بین المللی علوم تربیتی , مشاوره , روانشناسی و علوم اجتماعی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://rvnconf.ir ایمیل: info@rvnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۲

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری

عنوان: اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://saenaconf.ir ایمیل: www.bahramjafarian7688@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۴۱۴۴۴۴۴۰۴۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اداره آموزش و پرورش عشایر […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://pceconf.ir ایمیل: info@pceconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcscnf.ir ایمیل: info@llcscnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان:چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljcnf.ir ایمیل: info@ljcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور لهستان […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: هفدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://medcnf.ir ایمیل: info@medcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی ادبیات ، زبان شناسی و علوم انسانی

عنوان: اولین همایش بین المللی ادبیات ، زبان شناسی و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://aztconf.ir/ ایمیل: info@aztconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین […]