مهر ۱۳, ۱۴۰۲

دومین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه

عنوان: دومین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://pmoc.aryanapm.com/ ایمیل: info[at]pmoc.aryanapm.com تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۰۸,۰۲۱۸۸۳۴۲۹۰۹ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه مدیریت پروژه آریانا محل برگزاری: نشانی: تهران ،بهار شمالی کوچه […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://pceconf.ir ایمیل: info@pceconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcscnf.ir ایمیل: info@llcscnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: لهستان […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljcnf.ir ایمیل: info@ljcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: لهستان آخرین […]
شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان: نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://medcnf.ir ایمیل: info@medcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
شهریور ۶, ۱۴۰۲

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری

عنوان: اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://saenaconf.ir ایمیل: www.bahramjafarian7688@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۴۱۴۴۴۴۴۰۴۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اداره آموزش و پرورش عشایر […]
مرداد ۲۹, ۱۴۰۲

حمایت دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان از دومین کنفرانس و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران

دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان حمایت خود را از کنفرانس و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران اعلام کرد. کالج بین المللی ابن سینا، با نگرش پژوهش […]
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان:  پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljconf.ir ایمیل: info@ljconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور اسپانیا […]
تیر ۱۷, ۱۴۰۲

هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

عنوان:  هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icmet.ir ایمیل: info@icmet.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]