فروردین ۲۹, ۱۴۰۱

علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا

عنوان: علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا وب سایت: http://geo2.ir/ محورها: علوم جغرافیا (کلیه گرایشها) – علوم زیست محیطی – علوم زمین (همه رشته های مرتبط با علوم […]
آذر ۲۲, ۱۴۰۰

فصلنامه تخصصی آوای تاربخ

عنوان: فصلنامه تخصصی آوای تاربخ وب سایت: www.avayetarikh.com محورها: مسایل تاریخی صاحب امتیاز: مریم کاشف نیا مدیر مسئول: مریم کاشف نیا سردبیر: دکتر روشنک ماسوری شماره استاندارد: … سطح ژورنال: علمی تخصصی زبان ژورنال: فارسی_انگلیسی […]
آذر ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم

عنوان: فصلنامه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم وب سایت: https://ifstngo.ir/ محورها: خانواده، رسانه و فضای مجازی خانواده محوری و سیاست گذاری خانواده و آسیب های اجتماعی خانواده […]
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

فصلنامه جهان نوین

عنوان: فصلنامه جهان نوین وب سایت: http://www.e-jom.ir/ محورها: مدیریت، اقتصاد، حسابداری صاحب امتیاز: داوود قادرزاده مدیر مسئول: داوود قادرزاده سردبیر: داوود قادرزاده شماره استاندارد: ۳۴۷۹ – […]
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

عنوان: فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری وب سایت: https://jmar.ir/ محورها: کلیه مطالعات مربوط به مدیریت، کلیه مطالعات مربوط به حسابداری صاحب امتیاز: سمیه صائب نیا مدیر […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی

عنوان: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی وب سایت: http://frh.sccsr.ac.ir/ محورها: تولید علم در قلمرو فلسفه و روش‌شناسی و نظریات بنیادین صاحب امتیاز: عطاء الله […]