اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی ادبیات ، زبان شناسی و علوم انسانی

عنوان: اولین همایش بین المللی ادبیات ، زبان شناسی و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://aztconf.ir/ ایمیل: info@aztconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

عنوان: اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://rightsconf.ir/ ایمیل: info@rightsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان آخرین مهلت ارسال […]
اسفند ۵, ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی علوم سیاسی , مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

عنوان: اولین همایش بین المللی علوم سیاسی , مدیریت ، اقتصاد و حسابداری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://managementconfe.ir ایمیل: info@managementconfe.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۸۴۶۵۱۰۳۵-۰۹۱۸۴۶۵۱۰۴۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه کنفرانس محل برگزاری: همدان […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memconf.ir ایمیل: info@memconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://tcaconf.ir ایمیل:info@tcaconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا محل […]
بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش نرم افزار spss

عنوان: کارگاه آموزش نرم افزار spss عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت اینده سازان علم و کار تاریخ شروع: ۱اسفند ۱۴۰۱ تاریخ پایان: ۱۰اسفند۱۴۰۱ ساعت شروع نشست: ۱۵ ساعت […]
بهمن ۴, ۱۴۰۱

جشنواره شعر آذری ایران دل

عنوان: جشنواره شعر آذری ایران دل عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: حوزه هنری استان اردبیل تاریخ شروع: ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ تاریخ پایان: ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت […]
بهمن ۲, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hslconf.ir ایمیل: info@hslconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]
بهمن ۱, ۱۴۰۱

دومین همایش ملی گردشگری مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان

عنوان: دومین همایش ملی گردشگری مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://tempmodels.tourism-kng.com/ ایمیل: Tourismkasitneshinanzagros@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۶۹۶۵۳۴۷۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان […]