اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

عنوان: اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://art.confnashr.ir/ ایمیل:  s.saebniya@gmail.com – tsp_eng_tech_co@yahoo.com – bastehnegar.ins@gmail.com تلفن دبیرخانه:  ۰۹۱۳۸۱۲۳۶۹۶ ۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۴-۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۵-۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۶ […]
دی ۱۱, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

عنوان: نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://fpcsm.ir/fa/home ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۶۴۱۰۰۶۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه ازاد شیراز و بنیاد حفظ اثار و […]
آذر ۲۰, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

عنوان: چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://iccad.ir/fa/ ایمیل: Email : info@iccad.ir تلفن دبیرخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: شبکه دانشگاه های […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.diniconf.ir/fa/ ایمیل: info@diniconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۰۸۶۴۳۳۰۰ برگزارکننده / […]
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

عنوان: دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی سطح برگزاری: ملی وب سایت: www.ncmeis.ir ایمیل: آیدی پشتیبانی: @ICISME تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷ – ۰۲۱۴۴۸۶۸۸۹۱ برگزارکننده / […]
مهر ۱۷, ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی)

عنوان: یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی) سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://pev.basu.ac.ir/fa/ ایمیل:… تلفن دبیرخانه: ۰۹۹۳۵۱۰۷۶۶۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]
مهر ۱۷, ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.scsrconf.ir/fa/ ایمیل: info@.scsrconf.ir تلفن دبیرخانه: […]
مهر ۱۷, ۱۴۰۰

همایش ملّی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده

عنوان: همایش ملّی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://irhfc.ihu.ac.ir/fa/ ایمیل:… تلفن دبیرخانه: ۷۶۷۰۲۴۴۵ ۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه جامع امام […]
مهر ۱۷, ۱۴۰۰

همایش ملی کرونا در آینه قران و اندیشه های فقهی و حقوقی

عنوان: همایش ملی کرونا در آینه قران و اندیشه های فقهی و حقوقی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://coqfh.yu.ac.ir/ ایمیل: coqfh@yu.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۷۴۳۱۰۰۳۰۶۰ برگزارکننده / […]