اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱

کارگاه تجربه‌ی ترجمه

عنوان: کارگاه تجربه‌ی ترجمه عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد با همکاری انجمن‌های ادبیات انگلیسی دانشگاه‌های شیراز، بیرجند، […]
دی ۱۹, ۱۴۰۰

استفاده از ترجمه گوگل در آموزش زبان

عنوان: استفاده از ترجمه گوگل در آموزش زبان عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: گروه مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت شروع نشست: ۱۲:۰۰ […]
دی ۱۳, ۱۴۰۰

وب نشست عصب شناسی زبان

عنوان: وب نشست عصب شناسی زبان عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی زبان شناسی دانشگاه رفسنجان با همکاری انجمن زبان شناسی ایران و دانشگاه الزهرا […]
دی ۶, ۱۴۰۰

کارگاه نگارش مقاله به زبان‌انگلیسی و نحوه یافتن مجلات مناسب و مکاتبه با سر دبیر

عنوان: کارگاه نگارش مقاله به زبان‌انگلیسی و نحوه یافتن مجلات مناسب و مکاتبه با سر دبیر عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه رحمان تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تاریخ […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

کاربرد تکنیک ERP در پژوهش های عصب روان شناختی زبان

عنوان: کاربرد تکنیک ERP در پژوهش های عصب روان شناختی زبان عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشکده ادبیات فارسی وزبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

آشنایی با نحوه ی تأسیس دفاتر ترجمه رسمی قوه ی قضاییه

عنوان: آشنایی با نحوه ی تأسیس دفاتر ترجمه رسمی قوه ی قضاییه عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و […]
آذر ۴, ۱۴۰۰

Transcendental Expansionism

عنوان: Transcendental Expansionism عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: گروه زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه گیلان تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت شروع نشست: ۲۰:۰۰ […]
آذر ۲, ۱۴۰۰

وبینار ترجمه‌ی رسمی اسناد و مدارک

عنوان: وبینار ترجمه‌ی رسمی اسناد و مدارک عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی مترجمی دانشگاه جهرم تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت […]
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

کارگاه آشنایی با مقدمات و بازار کار ترجمه رسمی

عنوان: کارگاه آشنایی با مقدمات و بازار کار ترجمه رسمی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی تاریخ شروع: […]