بهمن ۲۴, ۱۴۰۱

نخستیـن جشنـواره قصــه گـویـی (مبتنی بر هنـر نمـایش)

عنوان: نخستیـن جشنـواره قصــه گـویـی (مبتنی بر هنـر نمـایش) سطح برگزاری: دانشگاهی وب سایت: https://jiac.ir/fa/ ایمیل: info@jiac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۷۹۷۰۳۲۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه جستارنامه هنر محل برگزاری: بندرعباس آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت:  https://eesconf.ir ایمیل:info@eesconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی پرستاری ، مامایی و مراقبت

عنوان: دومین کنفرانس بین المللی پرستاری ، مامایی و مراقبت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://nmconf.ir ایمیل: info@nmconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memconf.ir ایمیل: info@memconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://memconf.ir ایمیل: info@memconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

هجدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

عنوان:هجدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://itctconf.ir ایمیل: info@itctconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ipqconf.ir ایمیل: info@ipqconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل:info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir ایمیل: info@hcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]