آذر ۳, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

عنوان:نهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://sdnconf.ir ایمیل: info@sdnconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
آذر ۳, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ipqconf.ir ایمیل: info@ipqconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir ایمیل: info@Eesconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت ، بحران و ایمنی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hcsconf.ir ایمیل: info@hcsconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://wmconf.ir ایمیل: info@wmconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور لهستان […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://urdconf.ir ایمیل: info@urdconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل […]
آبان ۲۴, ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://jiac.ir/fa ایمیل: info@jiac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۷۹۷۰۳۲۳۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر محل برگزاری: بندر عباس آخرین مهلت […]
آبان ۱۴, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.12mie.ir ایمیل: info@12mie.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۹۱۳۰۴۰۶۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: آروین همایش البرز محل […]
آبان ۲, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

عنوان: سیزدهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.13icmea.ir ایمیل: info@13icmea.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۹۱۳۰۴۰۲۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: آروین […]