آذر ۲۲, ۱۴۰۰

فصلنامه تخصصی آوای تاربخ

عنوان: فصلنامه تخصصی آوای تاربخ وب سایت: www.avayetarikh.com محورها: مسایل تاریخی صاحب امتیاز: مریم کاشف نیا مدیر مسئول: مریم کاشف نیا سردبیر: دکتر روشنک ماسوری شماره استاندارد: … سطح ژورنال: علمی تخصصی زبان ژورنال: فارسی_انگلیسی […]
آذر ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم

عنوان: فصلنامه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم وب سایت: https://ifstngo.ir/ محورها: خانواده، رسانه و فضای مجازی خانواده محوری و سیاست گذاری خانواده و آسیب های اجتماعی خانواده […]
آذر ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل الاینده ها

عنوان: فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل الاینده ها وب سایت: https://mshca.science-journals.ir/ محورها: شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی و مهندسی شیمی مواد، طیف […]
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

فصلنامه جهان نوین

عنوان: فصلنامه جهان نوین وب سایت: http://www.e-jom.ir/ محورها: مدیریت، اقتصاد، حسابداری صاحب امتیاز: داوود قادرزاده مدیر مسئول: داوود قادرزاده سردبیر: داوود قادرزاده شماره استاندارد: ۳۴۷۹ – […]
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

عنوان: فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری وب سایت: https://jmar.ir/ محورها: کلیه مطالعات مربوط به مدیریت، کلیه مطالعات مربوط به حسابداری صاحب امتیاز: سمیه صائب نیا مدیر […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک

عنوان: نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک وب سایت: http://mmws.uma.ac.ir/ محورها: مدل‌سازی آب و خاک ارزیابی پروژه‌های آب و خاک مطالعات اقتصادی-اجتماعی آب و خاک […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

عنوان: پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی وب سایت: http://fiqh.urd.ac.ir/ محورها: مذاهب فقهی صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب مدیر مسئول: دکتر سید ابوالحسن نواب سردبیر: […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

عنوان: مجله سازمان نظام پزشکی مشهد وب سایت: https://jmmc.mums.ac.ir/ محورها: مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) به صورت فصلنامه توسط سازمان نظام پزشکی مشهد منتشر […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی

عنوان: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی وب سایت: http://frh.sccsr.ac.ir/ محورها: تولید علم در قلمرو فلسفه و روش‌شناسی و نظریات بنیادین صاحب امتیاز: عطاء الله […]