شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

سومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه کسب و کار

عنوان: سومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه کسب و کار عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و […]
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

دومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: دومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
شهریور ۲۸, ۱۴۰۲

اولین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی

عنوان: اولین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و امور بازرگانی […]
شهریور ۲۶, ۱۴۰۲

مسابقه مجازی مدیریت سواد رسانه ای

عنوان: مسابقه مجازی مدیریت سواد رسانه ای عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: پایگاه خبری تحلیلی کلام قلم تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت شروع نشست: ۱۸:۰۰ ساعت پایان […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

همایش مدیریت بحران

عنوان:  همایش مدیریت بحران عنوان نشست علمی: همایش علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ تاریخ پایان: ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان:  دوره مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

کارگاه تغذیه ورزشی

عنوان:  کارگاه تغذیه ورزشی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۵ […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره مولتی ریمو

عنوان:  دوره مولتی ریمو عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۱۰ […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره طب سوزنی

عنوان:  دوره طب سوزنی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۲۳ […]