دی ۱۹, ۱۴۰۰

استفاده از ترجمه گوگل در آموزش زبان

عنوان: استفاده از ترجمه گوگل در آموزش زبان عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: گروه مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت شروع نشست: ۱۲:۰۰ […]