آذر ۲۱, ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی نواوری وتحقیق در علوم مهندسی

عنوان: یازدهمین کنفرانس بین المللی نواوری وتحقیق در علوم مهندسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icires.ir/fa/ ایمیل:info@icires.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان […]
آذر ۲۱, ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://www.icmeab.ir/ ایمیل:info@icmeab.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۲۶۵۰۳۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اکادمی بین المللی علوم و […]