مهر ۱۸, ۱۴۰۰

بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

عنوان: بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.ifstacongress28.ir/fa/ ایمیل:… تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۲۹۳۴۵۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علوم […]