مهر ۱۷, ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی)

عنوان: یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی) سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://pev.basu.ac.ir/fa/ ایمیل:… تلفن دبیرخانه: ۰۹۹۳۵۱۰۷۶۶۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]