مهر ۱۷, ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.scsrconf.ir/fa/ ایمیل: info@.scsrconf.ir تلفن دبیرخانه: […]