مهر ۱۶, ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

عنوان: کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://1conf.ir/ ایمیل: geodalamper@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۳۲۴۴۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]