دی ۱۱, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

عنوان: نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://fpcsm.ir/fa/home ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۶۴۱۰۰۶۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه ازاد شیراز و بنیاد حفظ اثار و […]