شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

عنوان: دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://seminars.usb.ac.ir/10th_mining/fa-ir/Page23586/ ایمیل: ۱۰th_mining@usb.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۳۱۱۳۶۴۶۴-۰۵۴ برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن مهندسی معدن ایران و دانشگاه […]