مهر ۱۶, ۱۴۰۰

کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

عنوان: کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://mhk.confscience.ir/ ایمیل: taherzadeh.res@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷- ۰۹۳۶۱۵۷۸۲۱۰ […]