آبان ۱۳, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌زیست

عنوان: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.ceemconf.ir/2022 ایمیل: eemconf@yahoo.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۱۲۲۴۹۴۳۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی تجن […]