شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

عنوان: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://hd1400.ir/fa/ ایمیل: http://info@hd1400.ir تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۲۹۸۴۴۱- ۰۷۱۳۲۲۷۲۷۵۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه پیام نور […]