مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو

عنوان: اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو سطح برگزاری:ملی وب سایت: http://www.radi-detect1.ir/ ایمیل:detectionconf@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۳۴-۳۳۷۷۶۶۱۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]