مهر ۱۸, ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

عنوان: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://agricultural.bcnf.ir/index.php ایمیل: agricultural@bcnf.ir تلفن دبیرخانه: ٠٢١٨٨٨١۶٣٩۵ برگزارکننده / […]
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان: ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.agrihamayesh.ir/ ایمیل: hamayesh.agri@gmail.com تلفن […]