مهر ۱۸, ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان: پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.ntconf.ir/fa/ ایمیل: info@ntconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۹۰۹۵۳ […]