شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی

عنوان: کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://foodsecurity.iau-arak.ac.ir/fa/ ایمیل: info@foodsecurityconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱۶۹۴۱۷۳۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد […]