شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

کارگاه ویراستاری و درست نویسی

عنوان: کارگاه ویراستاری و درست نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی آل طه تاریخ شروع: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ تاریخ پایان: […]