آذر ۲۰, ۱۴۰۰

کارگاه اموزشی مفاهیم و مبانی نقد مقالات و کتب دانشگاهی

عنوان: کارگاه اموزشی مفاهیم و مبانی نقد مقالات و کتب دانشگاهی عنوان نشست علمی: کارگاه اموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان:  دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و […]