تیر ۱۷, ۱۴۰۲

مجموعه کارگاههای آموزشی

عنوان: مجموعه کارگاههای آموزشی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان با همکاری موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ […]