تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه معرفی دو فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: کارگاه معرفی دو فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ […]