دی ۶, ۱۴۰۰

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران

عنوان: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://emconf.ir/ ایمیل: info@emconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱-۷۷۴۵۹۹۱۴ برگزارکننده / برگزارکنندگان:  موسسه […]