آبان ۵, ۱۴۰۰

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی

عنوان: همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://aryanevent.com/ ایمیل: … تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۶۰۸ برگزارکننده […]