شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۱۴۰۰)

عنوان: ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۱۴۰۰) سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.hampa.sut.ac.ir/fa/ ایمیل: hampa@sut.ac.ir تلفن دبیرخانه:  ۳۳۴۴۴۳۱۴-۰۴۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه صنعتی سهند محل […]