آذر ۲۲, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی سطح برگزاری: وب سایت: http://www.confep.ir/fa ایمیل: iran.confep@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱۵۸۴۸۶۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران […]