مهر ۱۸, ۱۴۰۰

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

عنوان: هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://pdconf.ir/fa/ ایمیل: info@pdconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۵۸۳۹۰ برگزارکننده […]