آذر ۱۴, ۱۴۰۱

نقدی بر کتاب آموزش بازیگری در قرن بیستم

بنام نامی دوست که حادث وجودم از قدیم رحمت اوست. کتاب آموزش بازیگری در قرن بیستم به قلم آلیسون هاج ALISON HODGE که در ترجمه ی […]