شهریور ۱۲, ۱۴۰۰

فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

عنوان: فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی وب سایت: https://fbarj.ihu.ac.ir/ محورها: ۱) حوزه بودجه شامل: تخصیص منابع، ساختار بودجه، بودجه دولتی، روش‌های بودجه ریزی، مدل […]