مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

هفتمین کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه نابینایان و کم بینایان سطح کشور

عنوان: هفتمین کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه نابینایان و کم بینایان سطح کشور عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی […]