دی ۶, ۱۴۰۰

کارگاه مقاله نویسی

عنوان: کارگاه مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگکارکننده / برگزارکنندگان: بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تاریخ شروع: ۲دی ماه تاریخ پایان: ۲ دی ماه ساعت شروع نشست: ۱۶ ساعت پایان […]