تیر ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرمندان تمامی رشته ها

عنوان: کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرمندان تمامی رشته ها عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر […]