شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

کارگاه مقاله نویسی

عنوان: کارگاه مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی آل طه تاریخ شروع: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ تاریخ پایان: ۲۵ شهریور […]