دی ۲۵, ۱۴۰۰

رویداد جامع آموزش مقاله نویسی

عنوان: رویداد جامع آموزش مقاله نویسی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز جامع علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ساعت شروع نشست: ۱۵ […]